نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اردوی برون مدرسه ای دبیرستان صالحی زاده

اردوی برون مدرسه ای دبیرستان صالحی زادهبا هدف تکمیل فعالیت های فرهنگی تربیتی ،دانش آموزان دبيرستان صالحي زاده ضمن شركت در اردوي تفريحي در برنامه علمي نجوم در بيابان هاي اطراف روستاي دربيد شركت نمودند.

در اين برنامه كه با همراهي تعدادي از دبيران و كادر دبيرستان صورت گرفت دانش آموزان با صور فلكي ، چگونگي جهت يابي در شب ، يافتن قبله و ...... آشنا گرديدند.