نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اردوی برون مدرسه ای دبستان حضرت مریم

اردوی برون مدرسه ای دبستان حضرت مریم


با هدف تکمیل فعالیت های فرهنگی :

درراستای تکمیل فعالیت های فرهنگی تربیتی باهدف تقویت روحیه شادابی دانش آموزان ، اردوی برون مدرسه ای دبستان حضرت مریم درمجموعه ی گردشگری تفریحی باغ خان برگزارشد.