نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اردوی برون مدرسه ای دبستان حضرت مریم

اردوی برون مدرسه ای دبستان حضرت مریمبه منظور ارتقاء روحيه تعاون و همكاري با اجراي يك روز شاد در محيطي خارج از مدرسه ،اردوي تفريحي آموزشي باغ پهلوان پور طي دو روز جهت دانش آموزان و پرسنل دبستان حضرت مريم (س) برگزار شد.