نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اردوی برون شهری دبیرستان پسرانه بنی فاطمه

اردوی برون شهری دبیرستان پسرانه بنی فاطمهبه گزارش دبیرستان دوره اول بنی فاطمه در راستای تکمبل فعالیت های فرهنگی- تربیتی ،دانش آموزان برتر در زمینه های سنجش ،درس اخلاق ،فعال در عرصه  تربيتي و پرورشي به اردوي شهرستان  بافق اعزام شدند.