نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ارتحال استوانه ستبرنظام ،یاردیرین امام(ره) ،رهبری وانقلاب تسلیت باد

ارتحال استوانه ستبرنظام ،یاردیرین امام(ره) ،رهبری وانقلاب تسلیت بادارتحال جانسوزاستوانه ستبرنظام ،یاردیرین امام(ره) ،رهبری وانقلاب ،مبارزنستوه دوران ستمشاهی را به عموم ملت شریف قدرشناس ایران ،جامعه عظیم فرهنگیان ودانش آموزان تسلیت عرض می نمائیم.