نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ادای احترام دانش آموزان دبستان شهید بستانی به سومین شهید محراب

ادای احترام دانش آموزان دبستان شهید بستانی به سومین شهید محراببمناسبت گرامیداشت شهادت اولین شهیدمحراب قاضی طباطبایی ،دانش آموزان دبستان شهید بستانی با حضوردر حظیره وقرائت فاتحه برمزارشهیدصدوقی سومین شهیدمحراب ادای احترام کردند.