نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اختتامیه المپیاد ورزشی درون مدرسه ای دبیرستان دوره اول شهید حاجی حسنی

اختتامیه المپیاد ورزشی درون مدرسه ای دبیرستان دوره اول شهید حاجی حسنیدر راستای تقویت روحیه و توانمند سازی دانش آموزان در عرصه ورزش آیین اختتامیه المپیاد ورزشی درون مدرسه ای دبیرستان دوره اول شهید حاجی حسنی با حضور معاون تربیت بدنی و تندرستی اداره کل آموزش و پرورش استان و دیگر مسئولین برگزار گردید.

در پایان از نفرات برتر با اهدا حکم قهرمانی و مدال قدردانی شد.