نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اخبار فرهنگی آموزشی وتربیتی از دبستان "یاوری"

اخبار فرهنگی آموزشی وتربیتی از دبستان "یاوری"باهدف تکمیل اهداف فرهنگی آموزشی وتربیتی با شرکت دانش آموزان آئین فرهنگی "اقامه جشن نماز وحجاب وعفاف" " برگزاری جشن شکرگزاری خواندن قرآن " و" برپائی جشن یادگیری الفبا" دردبستان دخترتنه یاوری برگزارشد.