نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اجرای چند ویژه برنامه فرهنگی تربیتی دردبستان رحمانی زاد

اجرای چند ویژه برنامه فرهنگی تربیتی دردبستان رحمانی زاد


درراستای تکمیل فعالیت های آموزشی وپرورشی صورت گرفت :

              المپیاد ورزشی درون مدرسه ای

 ودیگر برنامه های فرهنگی تربیتی : انتخابات شورای دانش آموزی ، جشن قرآن آموزی و....