نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اجرای چندین ویژه برنامه فرهنگی در دبستان دخترانه شهید رجایی

اجرای چندین ویژه برنامه فرهنگی در دبستان دخترانه شهید رجایی


گزارش تصویری

برگزاری اردوی برون مدرسه ای

تکریم دانش آموزان چادر پوش آموزشگاه

بازدید شریفی سرگروه گروه های آموزشی اداره کل آموزش و پرورش استان

ویژه برنامه بهینه سازی مصرف برق

گرامیداشت هفته مقام معلم و تجلیل از آموزگاران