نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اجرای ویژه برنامه های فرهنگی در دبستان شهید شفیعی

اجرای ویژه برنامه های فرهنگی در دبستان شهید شفیعیدرراستای فعالیت های فرهنگی تربیتی ویژه برنامه های فرهنگی (نکوداشت هفته دفاع مقدس، برگزاری زیارت عاشورا ) دردبستان شهید شفیعی برگزارشد.