نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اجرای ویژه برنامه های فرهنگی دبستان پسرانه احمد

اجرای ویژه برنامه های فرهنگی دبستان پسرانه احمد


باهدف تکمیل فعالیت های آموزشی فرهنگی صورت گرفت:

درراستای تکمیل فعالیت های فرهنگی تربیتی ویژه برنامه های جشن الفبای پایه اول ،اجرای طرح مصرف آب، گاز و برق ،مسابقه کشتی دانش آموزان دبستان احمد  با کسب رتبه اول درناحیه دو عملیاتی شد.

گفتنی است هدف ازاجرای طرح مصرف آب، گاز و برق ترویج فرهنگ  مصرف بهینه درمدارس وخانوده ها بوده است .