نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اجرای ویژه برنامه های فرهنگی دبستان دخترانه مهندس مسعود فاتح

اجرای ویژه برنامه های فرهنگی دبستان دخترانه مهندس مسعود فاتحهمزمان با گرامیداشت هفته تکریم و بزرگداشت مقام معلم با اجرای ویژه برنامه های فرهنگی از خیّر مدرسه ساز و معلمان این آموزشگاه با تقدیم شاخه های گل قدردانی شد.

گفتنی است اردوی درون مدرسه ای با هدف تکمیل فعالیت های پرورشی فرهنگی دیگر ویژه برنامه ی دبستان مسعود فاتح بود.