نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اجرای ویژه برنامه های فرهنگی دبستان دخترانه شهید مطهری

اجرای ویژه برنامه های فرهنگی دبستان دخترانه شهید مطهریبه مناسبت گرامیداشت هفته مقام معلم دانش آموزان دبستان دخترانه شهید مطهری ضمن شرکت در اردوی برون مدرسه ای و با اجرای چندین برنامه مفرح فرهنگی روز معلم را گرامی داشتند .