نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اجرای ویژه برنامه فرهنگی در دبستان شهید منگلی

اجرای ویژه برنامه فرهنگی در دبستان شهید منگلیدرراستای فعالیت های فرهنگی  آئین زيارت عاشوراي دبستان شهيد منگلي به ياد خير آموزشگاه مرحوم مجدزاده اردكاني قرائت وهديه اي ازطرف آموزشگاه به همسر خير توسط رئيس انجمن اوليا ومربيان اين آموزشگاه اهداء گرديد .