نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اجرای طرح واکسیناسیون خودرویی در محل. در مدارس ناحیه دو یزد برای اولین بار در استان یزد

اجرای طرح واکسیناسیون خودرویی در محل. در مدارس ناحیه دو یزد برای اولین بار در استان یزد


گزارش تصویری