نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اجرای طرح " وارنیش دانش‌آموزان میرکافیان فهرج "

اجرای طرح " وارنیش دانش‌آموزان میرکافیان فهرج "


با هدف تکمیل فعالیت های فرهنگی سلامتی :

با همکاری مراقبین سلامت ،دانش آموزان دبستان میرکافیان فهرج  درتکمیل فاز اول طرح  وارنیش دندان شرکت نمودند. دراین طرح دانش آموزان با استفاده از فلوراید ،دندان های خود را از خطر پوسیدگی حفظ می نمایند.گفتنی است فلوراید 25 تا 75 درصد از پوسیدگی دندان پیشگیری می‌کند و بهترین زمان استفاده از این ماده در گروه سنی 6 تا 12 سال است.