نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اجرای طرح فرشته کتابخوان دبستان میثم

اجرای طرح فرشته کتابخوان دبستان میثمبا هدف تکمیل فعالیت های فرهنگی تربیتی  چرخه آموزش  ودر راستای تقویت  فرهنگ  مطالعه و کتابخوانی  در دانش " طرح  فرشته کتابخوان  در دبستان  میثم عملیاتی شد.