نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اجرای "طرح درمحضر قرآن " دبستان زکریای رازی

اجرای "طرح درمحضر قرآن " دبستان زکریای رازی


با هدف تکمیل فعالیت های فرهنگی :

باهدف تعمیق بخشی به ترویج فرهنگ قرآن و تقویت موانست با کلام وحی "طرح درمحضر قرآن " باشرکت گروهی پرسنل دبستان دخترانه رازی وجمعی از دانش آموزان اجرا گردید.