نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اجرای طرح خورشید اول در دبستان دخترانه رباب یک

اجرای طرح خورشید اول در دبستان دخترانه رباب یکباحضور مدیر؛معاون و معلمین طرح خورشید اول توام با بیان قصه وداستان جهت دانش آموزان دردبستان  دخترانه رباب یک برگزارشد.