نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اجرای طرح بشری در مدارس ناحیه دو یزد

اجرای طرح بشری در مدارس ناحیه دو یزد


این طرح با هدف ارتقای سلامت و آموزش دوران بلوغ و در راستای اجرای طرح های کارشناسی امور بانوان در مجتمع حضرت مهدی (عج) برگزار گردید.

خانم شجاع الحسینی کارشناس امور بانوان آموزش و پرورش ناحیه دو یزد در این باره گفت: در این جلسه آموزشی سرکار خانم بیکی مراقب سلامت، بخشهایی از شاخصه های  دوران بلوغ را برای  دانش آموزان تشریح کرد.
همچنین در این جلسه بسته های بهداشتی بین  دانش آموزان شرکت کننده توزیع گردید .