نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اجرای طرح آموزش مددجو به مددجو

اجرای طرح آموزش مددجو به مددجو


برای نخستین بار درناحیه دو کلید خورد:

 

با همکاری اداره سوادآموزی  مدیریت آموزش وپرورش ناحیه ۲ یزد برای اولین بار طرح آموزشی مددجو به مددجو در زندان مرکزی یزد عملیاتی شد.

 

به گفته  رابط سواد آموزی ،محمدحسین کارگر زاده این طرح که یکی از ابتکارات واحدآموزشی زندان مرکزی یزد می باشد با بهره مندی از مدیریت مشارکتی وآموزش مددجو به مددجو در باسواد شدن دیگر مددجویان امکان پذیر گردید.

 

شایان ذکراست این طرح در راستای شتاب بخشی به امر باسوادی صورت گرفته است وجلسه توجیهی آن  ویژه مددجویان باسواد طی ۵ روز به میزان ۶ ساعت برگزار می گردد.