نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اجرای طرح آموزش عملی نماز کلید بهشت

اجرای طرح آموزش عملی نماز کلید بهشتبا حضور مسئولین  آموزش وپرورش ومعاون سواد آموزی  استان طرح آموزش عملی نماز کلید بهشت  در مرکز آموزش نیروی انسانی ناحیه دو کلید خورد.

به گزارش روابط عمومی واطلاع رسانی ناحیه دو طرح آموزش عملی نماز کلید بهشت با هدف تشویق و ترغیب سوادآموزان به نماز ،تعمیق و تثبیت آموخته‌های سوادآموزان در راستای فریضه نماز، با شرکت بیش از یک صدآموزش دهنده سوادآموزی استان  در روزه های 18 و19 مرداد درمرکز آموزش نیروی انسانی وتحقیقات امام جعفرصادق (ع)  ناحیه دو برگزار می‌شود.

گفتنی است  در این دوره آموزشی  مباحث مربوط به نماز مورد بحث وتبادل قرار می گیرد تا آموزش دهندگان در طول سال تحصیلی به سوادآموزان انتقال دهند.

آشنایی شرکت کنندگان با مقدمات، قرائت و اذکار نماز آشنا ازدیگر اهداف برگزاری طرح آموزش عملی نماز کلید بهشت است.