نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اجرای رزمایش کمک های مومنانه در مدارس ناحیه دو یزد همچنان ادامه دارد.

اجرای رزمایش کمک های مومنانه در مدارس ناحیه دو یزد همچنان ادامه دارد.


دانش آموزان و همکاران دبستان دخترانه سمانه نیز در اجرای رزمایش کمکهای مومنانه پیشتازند.

به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش ناحیه دویزد، خانم زهراباغبانی، مدیر دبستان دخترانه سمانه در این باره گفت:  اعضای شورای دانش آموزی و همکاران این دبستان  در راستای فرمان رهبر معظم انقلاب مبنی براجرای رزمایش کمک های مومنانه، اقدام به تهیه و بسته های معیشتی در طی چند مرحله و توزیع آنها بین خانواده های دانش آموزان محروم نموده اند.