نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اجرای دو ویژه برنامه فرهنگی دبستان دخترالنه مطهری

اجرای دو ویژه برنامه فرهنگی دبستان دخترالنه مطهری


درراستای تکمیل فعالیت های فرهنگی صورت گرفت :

به مناسبت حادثه ناگوار پلاسكو وبا هدف آموزش درس فداكاري وايثار به دانش آموزان پايه اول اختصاص  مشق  املا درباره آتش نشانان دركلاس اول وقرائت قرآن دست جمعی قرآن توسط پرسنل  جهت شفای عاجل صدمه دیدگان وشادی روح شهدای آتش نشانی در اين  آموزشگاه انجام  شد.