نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اجرای اولین مرحله ی طرح رزمایش کمک های مومنانه توسط دانش آموزان مدارس ناحیه دو یزد در سال تحصیلی جدید

اجرای اولین مرحله ی طرح رزمایش کمک های مومنانه توسط دانش آموزان مدارس ناحیه دو یزد در سال تحصیلی جدید


اولین مرحله ی طرح رزمایش کمک های مومنانه توسط دانش آموزان مدارس ناحیه دو یزد در سال تحصیلی جدید به اجرا درآمد.

عباسعلی پاکزبان، مدیر هنرستان شهدای جنوب ناحیه دو یزد در این باره گفت: اعضای شورای دانش آموزی هنرستان با مشارکت همکاران و خیّرین، در اجرای اولین مرحله ی رزمایش کمک های مومنانه، اقدام به تهیه تعدادی بسته ی لوازم التحریربه ارزش تقریبی 4000000ریال  و توزیع بین دانش آموزان محروم نمودند.

وی افزود: با برنامه ریزی و پیش بینی های صورت گرفته، در نظر داریم، این طرح طی سه مرحله در طول سال تحصیلی جاری و با محتوای غذایی - پوشاک و لوازم التحریر اجرا می گردد.