نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اجرای اولین مرحله از رزمایش کمک های مومنانه در مدارس ناحیه دو در سال 1400

اجرای اولین مرحله از رزمایش کمک های مومنانه در مدارس ناحیه دو در سال 1400


دبیرستان دخترانه دوره دوم مهدیه پیشتاز این امر خداپسندانه

خانم قدسی مدیر این آموزشگاه در این باره گفت: اعضای شورای دانش آموزی و همکاران این دبیرستان، درنیمه دوم فروردین ماه 1400 اقدام به جمع آوری و بسته بندی  کمکهای مومنانه به ارزش تقریبی هربسته 500000 تومان نموده و آنها را بین خانواده های دانش آموزان نیازمند توزیع کردند.