نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اتوماسیون

اتوماسیون


مشکل اتوماسیون مدارس برطرف گردید.لازم به ذکر است افت سرعت برای مدتی وجود دارد.