نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ابتکار دانش آموزان دبستان دخترانه بانو سکینه مرتاض، مثال زدنی در اجرای برنامه ی ویژه ی هوای پاک شهرداری یزد

ابتکار دانش آموزان دبستان دخترانه بانو سکینه مرتاض، مثال زدنی در اجرای برنامه ی ویژه ی هوای پاک شهرداری یزد


این طرح به مدت یک روز توسط شهرداری یزد و با مشارکت دانش آموزان دبستان دخترانه بانوسکینه مرتاض به اجرا درآمد.

 خانم منیره سلیمی معاون پرورشی دبستان دخترانه بانو سکینه مرتاض در این باره گفت: در اجرای برنامه ویژه شهرداری یزد که به مناسبت هوای پاک طراحی و به اجرا درآمد، دانش آموزان  بهاره مسعودی پایه ی  اول  - زهرا دستجردی و فاطمه زهرا عسکری پایه  سوم و ستایش رضایی پنجم به نمایندگی از سایر دانش آموزان این دبستان با حضور در محل تعیین شده توسط آن نهاد، در ازای دریافت گلدان گل، اقدام به تحویل پسماند نمودند که این اقدام مورد توجه و تشو.یق حضّار و کارکنان شهرداری یزد قرارگرفت.