نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آئین تجلیل از مدیران و مربیان فعّال در اجرای طرح نماد در مدارس ناحیه دو یزد

آئین تجلیل از مدیران و مربیان فعّال در اجرای طرح نماد در مدارس ناحیه دو یزدبه گفته خانم شجاع الحسینی، کارشناس مراقبت در برابر آسیب های اجتماعی ناحیه دو یزد، برنامه نظام مراقبت اجتماعی دانش آموزان( نماد)، به عنوان یکی از برنامه های تحولی در زمینه پیشگیری، کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی، فرآیند جامعی  را از شناسایی تا آموزش، درمان و مددکاری اجتماعی، شامل می‌شود که در ارزیابی های صورت گرفته، مدیران و مربیان فعّال در اجرای  این طرح در مدارس شناسایی و از آنان تجلیل به عمل آمد.

لازم به یادآوری است، این طرح با همکاری هسته ی مشاوره و اداره ی مراقبت در برابر آسیب های اجتماعی به اجرا درآمده است.