نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آئین افتتاح طرح تعمیق و تثبیت یاد گیری و جبران افت تحصیلی در مدارس ناحیه دو یزد

آئین افتتاح طرح تعمیق و تثبیت یاد گیری و جبران افت تحصیلی در مدارس ناحیه دو یزد


گزارش تصویری «روابط عمومی آموزش و پرورش ناحیه دو یزد»