نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

"كتابخانه سيار وجشن عبادت "در دبستان بركت دهنو

"كتابخانه سيار وجشن عبادت "در دبستان بركت دهنوباهدف ترویج سنت حسنه کتاب وکتابخوانی دانش آموزان دبستان دخترانه برکت  دهنوبا استفاده از کتابخانه سیّار با کتاب های مفید آشنا شدند.ضمنا جشن تکلیف دانش آموزان پاسه سوم این دبستان همراه با برنامه ی متنوع فرهنگی در محل امامزاده جعفر برگزارشد.