نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

یك روز شاد در بوستان طوبي(دبستان حضرت مریم)

یك روز شاد در بوستان طوبي(دبستان حضرت مریم)به مناسبت هفته تربيت بدني برنامه شاد ومفرحی تحت عنوان یک روز شاد دربوستان طوبی با شرکت دانش آموزان دبستان حضرت مریم برگزارشد.