نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گزارش تصويرى

برگزارى همايش بزرگ صلوات در دبيرستان ناظم پور

به گزارش روابط عمومى آموزش و پرورش ناحيه دو يزد و به نقل از نشاطي مدير دبيرستان دخترانه صغرى ناظم پور در اخرين روز از امتحانات نهايى آن آموزشگاه كادر اجرايي و آموزشى آن دبيرستان به همراهى دانش آموزان براى موفقيت در كنكور سراسرى اقدام به برگزارى همايش صلوات نموده و براى يكديگر آرزوى موفقيت نمودند. روابط عمومى اين مديريت براى همه دانش آموزانى كه قصد شركت در كنكور سراسرى را دارند آرزوى موفقيت دارد.