نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گردهمائی دبیران گروه مطالعات اجتماعی متوسطه دوره اول


در راستای تقویت مسائل آموزشی ، تعمیق بحشی به روش های آموزشی و تبادل تجربیات ورفع مسائل ومشکلات درسی ، نشست گروه مطالعات اجتماعی ناحیه دو باحضور معاون آموزشی مدیریت برگزارشد.

 

آدرس کوتاه: