نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گرامیداشت یوم الله 13آبان در دبستان شهید بستانی

گرامیداشت یوم الله 13آبان در دبستان شهید بستانیدانش آموزان دبستان شهید بستانی با فریاد "مرگ برآمریکا " روز ملی استکبار ستیزی را گرامی داشتند.