نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گرامیداشت هفته پژوهش در دبیرستان صالحی زاده

گرامیداشت هفته پژوهش در دبیرستان صالحی زادهدرراستای تعمیق بخشی به امر پزوهش و تحقیق در دانش آموزان با حضور معاون پزوهش اداره کل آموزش وپرورش ،مسئول تحقیقات استان ، مدیرآموزش وپرورش و دیگر مسئولین ناحیه دو ،آیین پاسداشت هفته پزوهش در دبیرستان صالحی زاده برگزارشد. گفتنی است دراین مراسم "مصباح فر" به ضرورت تحقیق وپزوهش با رویکرمطالعه ، تفکر وتوجه اشاره نمود.