نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گرامیداشت هفته نیروی انتظامی در دبیرستان ام هانی


باحضور نماینده نیروی انتظامی در دبیرستان دخترانه ام هانی ضمن گرامیداشت هفته نیروی انتظامی ،دستاوردها و عملکرد این نهاد برای دانش آموزان تشریح شد.

آدرس کوتاه: