نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گرامیداشت "هفته دیابت " در دبستان دخترانه حضرت ابوالفضل(ع) 2

گرامیداشت "هفته دیابت " در دبستان دخترانه حضرت ابوالفضل(ع) 2باشرکت خود جوش دانش آموزان و جمعی از اولیا "هفته دیابت" در دبستان دخترانه حضرت ابوالفضل (ع) گرامی داشته شد. دراین برنامه هشدارها وتوصیه های لازم درخصوص بیماری شایع دیابت  به اولیا داده شد.