نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گرامیداشت هفته حمل ونقل در هنرستان حائری

گرامیداشت هفته حمل ونقل در هنرستان حائری  با حضور جمعی از مسئولین شهرستان یزد طی ویژه برنامه  ای ، هفته حمل ونقل در هنرستان حائری گرامی داشته شد.