نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گرامیداشت هفته تربیت بدنی در دبستان دختران سليميان

گرامیداشت هفته تربیت بدنی در دبستان دختران سليميانبه مناسبت هفته تربيت بدني و بهداشت روان فعاليت هاي فرهنگی  در دبستان دختران سليميان برگزار شد.

1- بردن دانش آموزان به بوستان طوبي و خوردن صبحانه سالم

2- اجراي مسابقات ورزشي بين دانش آموزان

3- اجراي مسابقات ورزشي بين معلمين

4- تقدير و تشكر از معلم تربيت بدني و مربي بهداشت