نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گرامیداشت روز ملی استکبار ستیزی در دبیرستان اسحاقیه

گرامیداشت روز ملی استکبار ستیزی در دبیرستان اسحاقیهدانش آموزان دبیرستان دخترانه اسحاقیه  هم صدا با دیگر دانش آموزان با گرامیداشت یوم الله 13آبان فریاد استکبارستیزی سر دادند.