نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گرامیداشت روز درختکاری وبرگزاری المپیاد ورزشی درون مدرسه ای " دردبستان دخترانه امام حسن عسکری(ع) "

با هدف تکمیل فعالیت های فرهنگی :

دانش آموزان دبستان دخترانه امام حسن عسکری (ع) با غرس چندین نهال روز درختکاری را گرامی داشتند.  وبا برگزاری المپیاد ورزشی درون مدرسه ای فضای بانشاطی را خلق نمودند.

آدرس کوتاه: