نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گرامیداشت روزجهانی معلولین درآموزشگاه استثنائی کوثر ناحیه دو

گرامیداشت روزجهانی معلولین درآموزشگاه استثنائی کوثر ناحیه دو


درراستای تکمیل فعالیت های فرهنگی صورت گرفت :

باحضور فرماندارشهرستان یزد،مدیرکل آموزش وپرورش استان ،رئیس اداره آموزش وپرورش استثنائی یزد وجمعی از دیگر مسئولین ارشد استان طی مراسمی "روزجهانی معلول درآموزشگاه استثنائی کوثر ناحیه دو" گرامی داشته شد. دراین مراسم چندین برنامه فرهنگی هنری اجراشد.درپایان از آموزگاران نمونه استثنائی با اهدای لوح سپاس تقدیرشدوشرکت کنندگان ازکارگاه زنده نقاشی  دانش آموزان بازید نمودند.