نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گرامیداشت ايام فاطميه در" دبستان دخترانه رباب1"

گرامیداشت ايام فاطميه در" دبستان دخترانه رباب1"


با هدف تکمیل فعالیت های فرهنگی :

همزمان با ایام فاطمیه وبرگزاری سلسله مجالس روضه خوانی و عزاداری طی برنامه ای، آئین فرهنگی معنوی بزرگداشت ايام فاطميه همراه با نمایش حديث كساء در" دبستان دخترانه رباب1" برگزارشد.