نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گراميداشت روز هوای پاک "دبستان دخترانه شیوا صبوری"

گراميداشت روز هوای پاک "دبستان دخترانه شیوا صبوری"


در29دی صورت گرفت:

به مناسبت گرامیداشت 29دی روز هوای پاک دانش آموزان دبستان دخترانه شیوا صبوری با آلاینده ها محیط زیست آشنا شدند. به همین مناسبت مسابقه  والیبال بین دوتیم کارکنان این آموزشگاه برگزار وبا تشویق دانش آموزان مواجه شد.