نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گراميداشت ايام فاطميه در دبيرستان خاتم

گراميداشت ايام فاطميه در دبيرستان خاتمبمناسبت ايام فاطميه مراسم دعاي توسل به همراه نوحه سرايي و عزاداري در نمازخانه دبيرستان  خاتم برگزار گرديد.همچنين  باقرائت زيارت عاشورا ياد و خاطره شادروان" شايان زارع زاده "فرزند دبير ادبيات " محمدرضا زارع زاده" به همراه عزاداري و نوحه سرايي در نمازخانه این مدرسه  گرامی داشته شد.