نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

پیوند مسجد ومدرسه دبيرستان دوره اول صالحي زاده

پیوند مسجد ومدرسه دبيرستان دوره اول صالحي زاده


با هدف تکمیل فعالیت های فرهنگی :

با هدف تقویت آموزه های دینی معنوی ، جهت آشنايي دانش آموزان با مساجد و درك لذت معنوي حضور در مسجد و همچنين آگاهي از فضايل مسجد و نماز جماعت ، دانش آموزان دبيرستان دوره اول صالحي زاده به تفكيك پايه ها در مسجد برخوردار حاضر شده ضمن اقامه نماز جماعت ظهر و عصر از نقش مسجد در ايجاد نشاط روحي و معنوي و ثواب برپا داشتن نماز در اين مكان مقدس آگاه گرديدند.شور و شعف دانش آموزان بعد از اين مراسم روحاني قابل توصيف نبود.