نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ویژه برنامه های فرهنگی مدرسه خاص قراني ياوري

با هدف تکمیل فعالیت های فرهنگی تربیتی :

با هدف تکمیل فعالیت های فرهنگی تربیتی وتقویت آموزه های دینی  فرهنگی در دانش آموزان ، ویژه برنامه های فرهنگی قرائت حديث كساء ،طرح فرشته کتابخوان ،درمحضر قرآن ومصباح الهدی جهت  آشنايي دانش آموزان با حضرت فاطمه (س) و اهل بيت پيامبر و پنج تن آل عبا با شرکت منسجم دانش آموزان در مدرسه خاص قراني ياوري  برگزار شد.

آدرس کوتاه: