نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ویژه برنامه های فرهنگی مدرسه خاص قراني ياوري

ویژه برنامه های فرهنگی مدرسه خاص قراني ياوري


با هدف تکمیل فعالیت های فرهنگی تربیتی :

با هدف تکمیل فعالیت های فرهنگی تربیتی وتقویت آموزه های دینی  فرهنگی در دانش آموزان ، ویژه برنامه های فرهنگی قرائت حديث كساء ،طرح فرشته کتابخوان ،درمحضر قرآن ومصباح الهدی جهت  آشنايي دانش آموزان با حضرت فاطمه (س) و اهل بيت پيامبر و پنج تن آل عبا با شرکت منسجم دانش آموزان در مدرسه خاص قراني ياوري  برگزار شد.