نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ویژه برنامه های فرهنگی آموزشی وتربیتی دبیرستان دخترانه مهدیه

درراستای تکمیل فعالیت های فرهنگی صورت گرفت :

درراستای تقویت فعالیت های فرهنگی آموزشی  باشرکت دبیران و دانش آموزان چندین ویژه برنامه ی فرهنگی درقالب (برگزاری جلسه همگرائی  شورای دبیران، پاسداشت حماسه ی نهم دی وگرامیداشت  سالروز ورود رهبرمعظم (مدظله العالی ) به استان یزد برگزارشد.

آدرس کوتاه: